SLIB ALS WAARDEVOLLE BRON VAN ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

ONTDEK ONZE EXPERTISE

Welkom

Een nieuwe installatie recupereert vanaf 2026 energie en grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater van 4 miljoen Vlamingen.
Waterzuiveringsbedrijf Aquafin bouwt op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent tegen 2026 een installatie die waterzuiveringsslib verwerkt. De installatie, ‘FOSTER’ genaamd, zal groene energie opleveren en zal een belangrijke vermindering van CO2-uitstoot met zich meebrengen.
Aquafin plant in een tweede fase ook een grootschalige recuperatie van fosfor, dat o.a. in kunstmest gebruikt wordt.

EXPERTISE

Aquafin gunde de opdracht voor ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en onderhoud van deze mono-slibverwerker aan het consortium BESIX-Indaver tot 2046.
Beide bedrijven hebben een bijzonder degelijke reputatie in binnen- en buitenland.

ONTDEK ONZE EXPERTISE

card-image1.jpg

De installatie komt in de Haven van Gent. Het grondige locatieonderzoek hield rekening met ruimte, milieuhygiëne, logistiek, toekomstgerichtheid en energie.

LIGGING

card-image2.jpg

Na een Europese aanbesteding gunde Aquafin het ontwerp, de bouw, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van de slib-monoverwerker aan het consortium BESIX-Indaver.

PARTNERSHIP

card-image3.jpg

De installatie betreft een wervelbedinstallatie voor de thermische verwerking van waterzuiveringsslibs van Aquafin. Doel is maximale valorisatie van materialen uit het slib.

INSTALLATIE