Duurzaamheid

Slib is een waardevolle bron van energie en grondstoffen.

Vanaf 2026 zal twee derde van al het waterzuiveringsslib uit Vlaanderen verwerkt worden bij FOSTER in Gent.

Doordat het om een zogenaamde 'mono'verwerker gaat, wordt het slib niet verdund met andere stoffen.

Dit maakt een maximale recuperatie van energie en grondstoffen mogelijk.

Energie

De energie wordt onder de vorm van hoge druk stoom rechtstreeks geleverd aan het naburige ArcelorMittal. Door groene energie te leveren én door de strategische ligging van deze installatie in de Gentse haven, kunnen Aquafin en ArcelorMittal hun CO2-voetafdruk gevoelig verkleinen.

Grondstoffen

In een tweede fase zal ook terugwinning van (o.a.) fosfor mogelijk worden. Fosfor is een essentiële bouwsteen voor het leven en een basiscomponent in minerale meststoffen voor land- en tuinbouw. Fosfaatertsen zijn evenwel een eindige grondstof en bovendien beperkt voorradig binnen Europa. Via de voeding komt fosfor in het huishoudelijk afvalwater terecht waaruit Aquafin het met deze nieuwe slibverwerker duurzaam zal terugwinnen. Op jaarbasis gaat het om 2.000 ton zuivere fosfor die zal kunnen teruggewonnen worden.