Toekomstige verwerking van slib

Aquafin wil zijn doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde manier realiseren. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk en de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater is er daar één van. Slib is een bron van energie en grondstoffen. Daarom voorziet Aquafin voor toekomstige slibverwerking dat er tijdens het proces stoom gemaakt wordt en dat ook grondstoffenrecuperatie mogelijk is. Op die basis is de installatie van FOSTER opgezet. In een ander project zal de slib die bij FOSTER verwerkt wordt, eerst gedroogd worden met restwarmte van huisvuilverbrandingsinstallaties. Zo gebruikt Aquafin warmte die anders verloren gaat voor de maximale valorisatie van de energie in het slib.

Voorheen werden voornamelijk oplossingen gezocht voor het verwijderen van slib als afvalstof. Slib werd gedroogd met fossiele brandstoffen.

Verwerking in de FOSTER-installatie

In de FOSTER-installatie zal het slib verwerkt worden in een wervelbedinstallatie met een uitgebreide rookgasreiniging en energierecuperatie.

Schematische voorstelling van het rookgasreinigingsproces