Over FOSTER

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Dit omvat de verzameling via de rioleringen én de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. Ons afvalwater wordt in Vlaanderen gezuiverd in meer dan 300 waterzuiveringsinstallaties. Bij deze zuivering worden micro-organismen gebruikt die slib vormen.

Aquafin verwerkt dit slib in verschillende installaties en met diverse technieken. De nieuwe & toekomstgerichte visie van Aquafin heeft als doel om zoveel mogelijk energie en grondstoffen uit waterzuiveringsslib te recupereren. FOSTER engageert zich om dit mee mogelijk te maken.

 

FOSTER is Engels en betekent ‘koesteren’.
Foster zal het slib van Aquafin koesteren en de materialen en de energie die erin verborgen zitten zoveel mogelijk terugwinnen. Zo komen ze opnieuw in de kringloop terecht.

 • FOSFOR

  We recupereren fosfor uit de reststoffen.

 • STOOM

  De energie wordt onder de vorm van stoom rechtstreeks geleverd aan buurbedrijf ArcelorMittal.

 • ER

  ER is de afkorting van ‘energierecuperatie’.

SLIB ALS WAARDEVOLLE BRON VAN ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

 • Deze nieuwe hypermoderne monoverwerkingsinstallatie is nodig om 2/3 van al het slib uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin te verwerken.
 • ‘mono-’ wil zeggen dat deze installatie enkel en alleen waterzuiveringsslib van Aquafin verwerkt. Dit laat toe om grondstoffen zoals fosfor te recupereren.
 • Deze installatie is erop gericht om zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen.
 • De energie wordt onder de vorm van hoge druk stoom rechtstreeks geleverd aan ArcelorMittal als processtoom. Door gebruik te maken van groene energie, zijn minder fossiele brandstoffen nodig en wordt er minder CO2 uitgestoten.
 • Door grondstoffen en energie terug te winnen en opnieuw in de kringloop te brengen, speelt deze installatie een belangrijke rol in de circulaire economie.

Toekomstige verwerking van slib
 

Huidige behandeling van slib