Partnership

Na een Europese aanbesteding gunde Aquafin het ontwerp, de bouw, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van de slib-monoverwerker aan het consortium BESIX-Indaver. Zij richtten hiervoor het 'special purpose vehicle' FOSTER op. BESIX-Indaver is een consortium van twee gerespecteerde internationale en waardegedreven industriële partners op de Belgische markt: Indaver en BESIX. Elk in hun domein realiseerden zij zowel in België als in het buitenland, reeds heel wat grote industriële projecten met succes. Zij creëren meerwaarde voor de klant en voor de maatschappij door zorg voor mens, veiligheid en milieu voorop te stellen. Om van FOSTER een succes te maken, bundelen zij doelgericht hun kennis en ervaring, die in grote mate complementair is.

BESIX

BESIX is een toonaangevende Belgische groep, gevestigd in Brussel en actief in 25 landen over 5 continenten. Het bedrijf is actief in de bouw-, vastgoedontwikkeling- en concessiessector. De groep is actief sedert 1909 en heeft onder andere de Burj Khalifa in Dubai op haar lijst van emblematische verwezenlijkingen staan. De interne engineeringafdeling van de Groep stelt BESIX in staat complexe en unieke projecten uit te voeren, in het bijzonder op het vlak van technische en milieuaspecten.

Naast ontwerpen en bouwen biedt de Groep haar klanten ook vooruitstrevende oplossingen op maat voor de financiering, exploitatie en het onderhoud van hun projecten. In de Benelux en het Midden-Oosten omvatten de publiek-private partnerschappen en concessies van BESIX milieuinstallaties voor water- en afvalverwerking, gebouwen en infrastructuur zoals autosnelwegen, tunnels en sluizencomplexen. Meer info:www.besix.com.

Indaver

Indaver is een Europese speler in de afvalsector met installaties en exploitaties in België, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Indaver wint waardevolle grondstoffen en energie uit deze behandelde afvalstromen. Op die manier creëert Indaver waarde uit afval en helpt daarbij om de materiaalkringloop op een veilige, koolstofarme en energieefficiënte manier te sluiten. Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. Indaver heeft ongeveer 1900 medewerkers in heel Europa. Meer info op www.indaver.be

 

Aquafin

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. De organisatie zorgt niet alleen voor de afvoer via de rioleringen, maar ook voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. Dat gebeurt in waterzuiveringsinstallaties. In die installaties ontstaat biomassa door de aangroei van micro-organismen die het zuiverende werk doen. Die biomassa bevat een schat aan energie en grondstoffen.

Aquafin vertrouwt nu de bouw van een nieuwe slibmonoverwerker toe aan BESIX-Indaver. Het doel van de installatie, die wordt gebouwd in de haven van Gent, is de verwerking van de biomassa die overblijft na het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en de recuperatie van fosfor en energie.  Aquafin heeft in Vlaanderen 300 waterzuiveringsinstallaties. Het is de bedoeling om het slib van 2/3 daarvan te verwerken in de nieuwe installatie in Gent. “Slib is eigenlijk ons afvalproduct, maar zo noemen we het niet meer. Want het is energie, en we kunnen met de installatie groene energie leveren aan ArcelorMittal die een grote energieverbruiker is.” zegt Aquafin. 

ArcelorMittal

De locatie voor de nieuwe slibverwerkingsinstallatie, op deel van de terreinen van ArcelorMittal, is bepaald door Aquafin. Hierbij hebben zij rekening gehouden met verschillende aspecten zoals ruimte, milieuhygiëne, logistiek, energie en toekomstgerichtheid. 

De combinatie van een rechtstreekste afname van de  stoomproductie en de inzet op grondstoffenrecuperatie, maakt van deze installatie een voorbeeld in Europa.

Jan Goossens, CEO van Aquafin

“We baseerden ons op een model waarin we per mogelijke locatie konden zien wat de CO2-impact van alle slibtransporten in Vlaanderen zou zijn. Het is belangrijk dat de slibtransporteurs zo min mogelijk kilometers rijden doorheen Vlaanderen om hun vracht op de eindbestemming te krijgen. Essentieel waren de valorisatiemogelijkheden van de geproduceerde energie op de mogelijke sites en in hun omgeving, met het oog op een optimalisatie voor Vlaanderen. De initiatieven rond carbon capture die op stapel staan in de Gentse haven, hebben het dossier van ArcelorMittal nog versterkt.”

Paul De Bruycker, CEO van Indaver

“De circulaire economie heeft enkel een kans wanneer iedereen in de keten zijn rol en verantwoordelijkheden opneemt. Door materialenkringlopen hoogwaardig te sluiten, kunnen we grondstoffen telkens opnieuw gebruiken en dragen we bij aan de circulaire economie. Afval is niet langer een ongewenst eindproduct, maar wel een stroom waar wij waarde uit creëren. Ook het waterzuiveringsslib van Aquafin zullen wij in een goede samenwerking met onze partner BESIX en met alle stakeholders maximaal valoriseren door op termijn fosfor te recupereren. ”

Pierre Sironval, Deputy CEO van BESIX Group

“BESIX is bijzonder trots dat ze is geselecteerd voor het ontwerp, de bouw, financiering, exploitatie en het onderhoud op lange termijn van deze ultramoderne slibverwerkingsinstallatie op basis van monoverbranding. De installatie is een voorbeeld op het vlak van circulariteit en netto-milieu-impact. BESIX heeft wereldwijd een portefeuille opgebouwd van verschillende industriële projecten van vergelijkbare of grotere omvang die voordeel halen uit de diversiteit van de expertise die binnen de Groep aanwezig is: projectfinanciering, ontwerp, engineering, milieuoverwegingen, bouw, exploitatie en onderhoud. Wij kijken ernaar uit om het project samen met onze partner Indaver te ontwikkelen, een topspeler die actief is in veel verschillende types van afvalverwerkingsinstallaties. We zullen onze sterktes bundelen om een baanbrekende installatie af te leveren aan onze klant Aquafin, die ik hartelijk bedank voor zijn vertrouwen door ons dit baanbrekende project te gunnen. ”

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium

“ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor energie-efficiëntie en circulariteit. We blijven continu investeren en nieuwe projecten lanceren om onze voortrekkersrol op het vlak van energie- en klimaattransitie te blijven vervullen. Door de hogedrukstoom uit het slibverwerkingsproces van Aquafin te gebruiken in ons staalproductieproces, maken we ons energieverbruik nog groener. Zo zetten we de concrete uitvoering van onze duurzaamheidsstrategie richting een steeds meer energie-efficiënte onderneming en zelfs richting klimaatneutraliteit in 2050 extra kracht bij.”